click

Sheffield Steelers Statistics

PLAYERS GOALS & ASSISTS PER SEASON

92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Elite League 9 Season 2011/12

(H) (A)
Date Opposition Competition Score Goals Goals Assists Assists
03/09/2011 Belfast Giants Elite League 9 2-1PS 1 Matt Stephenson     1 Steve Birnstill    
                       
10/09/2011 Dundee Stars Elite League 9 4-1 1 Colt King 1 Mike Ramsey 1 Matt Stephenson 1 Ashley Tait
        2 Neil Clark     2 Jeff Legue 1 Jason Hewitt
                1 Mike Ramsey 1 Neil Clark
                       
11/09/2011 Hull Stingrays Elite League 9 6-2 1 Jeff Legue 1 Jason Hewitt 1 Lee Esders 1 Ashley Tait
        1 Ryan Finnerty 1 Colt King 2 Jeff Legue 1 Jason Hewitt
        2 Neil Clark     1 Ryan Finnerty 2 Steve Birnstill
                1 Colt King 2 Mike Ramsey
                1 Tom Squires    
                       
17/09/2011 Cardiff Devils Elite League 9 0-4                
                       
18/09/2011 Cardiff Devils Elite League 9 5-3 1 Jason Hewitt 1 Ryan Finnerty 1 Matt Stephenson 2 Jeff Legue
        2 Mike Ramsey 1 Neil Clark 1 Rod Sarich 1 Chad Huttel
                1 Colt King 1 Mike Ramsey
                1 Neil Clark    
                       
24/09/2011 Coventry Blaze Elite League 9 6-4 2 Jeff Legue 1 Chad Huttel 2 Jeff Legue 1 Rod Sarich
        1 Mike Ramsey 2 Neil Clark 1 Chad Huttel 3 Mike Ramsey
                3 Neil Clark    
                       
01/10/2011 Hull Stingrays Elite League 9 6-0 2 Ashley Tait 1 Ryan Finnerty 1 Lee Esders 2 Ashley Tait
        2 Mike Ramsey 1 Neil Clark 2 Jeff Legue 1 Rod Sarich
                2 Mark Thomas 2 Ryan Finnerty
                1 Tom Squires 1 Neil Clark
                       
02/10/2011 Fife Flyers Elite League 9 5-0 1 Ashley Tait 1 Jeff Legue 1 Matt Stephenson 1 Ashley Tait
        1 Rod Sarich 1 Colt King 1 Jason Hewitt 1 Mark Thomas
        1 Tom Squire     2 Steve Birnstill 1 Colt King
                1 Mike Ramsey 1 Tom Squire
                       
08/10/2011 Coventry Blaze Challenge Cup 2-2 1 Rod Sarich 1 Ryan Finnerty 1 Matt Stephenson 1 Ashley Tait
                1 Steve Birnstill 1 Mike Ramsey
                       
09/10/2011 Cardiff Devils Elite League 9 3-2PS 1 Lee Esders 1 Rod Sarich 2 Ashley Tait 1 Ryan Finnerty
                1 Mike Ramsey    
                       
15/10/2011 Dundee Stars Elite League 9 4-0 1 Ashley Tait 1 Mark Thomas 2 Lee Esders 2 Ashley Tait
        2 Ryan Finnerty     1 Mark Thomas 1 Mike Ramsey
                1 Tom Squires    
                       
16/10/2011 Nottingham Panthers Challenge Cup 2-4 1 Ryan Finnerty 1 Tom Squires 1 Lee Esders 1 Ashley Tait
                1 Jason Hewitt 1 Colt King
                       
22/10/2011 Nottingham Panthers Challenge Cup 0-3                
                       
23/10/2011 Cardiff Devils Challenge Cup 5-3 1 Lee Esders 2 Jeff Legue 1 Matt Stephenson 1 Ashley Tait
        2 Colt King     1 Jeff Legue 2 Jason Hewitt
                1 Mark Thomas 1 Ryan Finnerty
                2 Mike Ramsey    
                       
29/10/2011 Dundee Stars Elite League 9 8-5 1 Lee Esders 2 Rod Sarich 1 Lee Esders 3 Matt Stephenson
        2 G R Flath 2 Colt King 1 Ashley Tait 2 Rod Sarich
        1 Ryan Finnerty     2 Jason Hewitt 1 Chad Huttel
                1 Colt King 2 Ryan Finnerty
                1 Tom Squires 1 Neil Clark
                       
30/10/2011 Coventry Blaze Elite League 9 2-0 1 Jeff Legue 1 Jason Hewitt 1 Ashley Tait 1 Mark Thomas
                1 Colt King 1 Neil Clark
                       
05/11/2011 Hull Stingrays Challenge Cup 3-2 1 Colt King 2 Neil Clark 1 Matt Stephenson 1 Ashley Tait
                2 Jeff Legue 1 Steve Birnstill
                       
06/11/2011 Edinburgh Capitals Elite League 9 6-1 1 Lee Esders 2 Jeff Legue 1 Matt Stephenson 1 Ashley Tait
        1 Rod Sarich 1 Tom Squires 1 Jeff Legue 2 Jason Hewitt
        1 Neil Clark     1 Mark Thomas 1 G R Flath
                1 Steve Birnstill 1 Ryan Finnerty
                1 Neil Clark    
                       
12/11/2011 Nottingham Panthers Elite League 9 0-1                
                       
13/11/2011 Hull Stingrays Challenge Cup 2-1 1 G R Flath 1 Colt King 1 Jason Hewitt 1 Ryan Finnerty
                1 Steve Birnstill 1 Neil Clark
                       
19/11/2011 Braehead Clan Elite League 9 4-2 3 Jeff Legue 1 Ryan Finnerty 2 Ashley Tait 1 Jeff Legue
                1 Rod Sarich 1 Ryan Finnerty
                1 Steve Birnstill 2 Tom Squire
                       
20/11/2011 Nottingham Panthers Elite League 9 3-2 2 Ashley Tait 1 Mark Thomas 1 Jeff Legue 1 Rod Sarich
                1 Jason Hewitt 1 Tom Squires
                       
03/12/2011 Cardiff Devils Elite League 9 4-2 1 Matt Stephenson 2 Jeff Legue 1 Matt Stephenson 1 Ashley Tait
        1 Steve Birnstill     1 Steve Birnstill 1 Colt King
                2 Ryan Finnerty 2 Mike Ramsey
                       
04/12/2011 Hull Stingrays Elite League 9 3-2 1 Ryan Finnerty 1 Luke Fulghum 1 Matt Stephenson 2 Ashley Tait
        1 Mike Ramsey     1 Mark Thomas 1 Luke Fulghum
                       
09/12/2011 Belfast Giants Elite League 9 2-1 1 Ashley Tait 1 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips 1 Ryan Finnerty
                1 Steve Birnstill 1 Mike Ramsey
                       
10/12/2011 Coventry Blaze Challenge Cup 3-1 1 Jonathan Phillips 1 Luke Fulghum 2 Jeff Legue 1 Jason Hewitt
        1 Mike Ramsey     1 Francis Trudel 1 Colt King
                1 Tom Squires    
                       
11/12/2011 Braehead Clan Elite League 9 4-3 1 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips 1 Matt Stephenson 3 Ashley Tait
        1 Francis Trudel 1 Mike Ramsey 2 Ryan Finnerty 1 Steve Birnstill
                1 Mike Ramsey    
                       
17/12/2011 Fife Flyers Elite League 9 5-3 1 Francis Trudel 1 Luke Fulghum 2 Jeff Legue 1 Francis Trudel
        1 Colt King 2 Mike Ramsey 2 Luke Fulghum 1 Steve Birnstill
                1 Colt King 1 Ryan Finnerty
                1 Mike Ramsey    
                       
18/12/2011 Fife Flyers Elite League 9 6-5 1 Jeff Legue 1 Mark Thomas 2 Ashley Tait 2 Jeff Legue
        2 Luke Fulghum 1 Steve Birnstill 1 Mark Thomas 1 Luke Fulghum
        1 Ryan Finnerty     2 Steve Birnstill 1 Colt King
                1 Ryan Finnerty    
                       
23/12/2011 Cardiff Devils Challenge Cup 4-4 2 Jeff Legue 1 Colt King 2 Matt Stephenson 1 Ashley Tait
        1 Mike Ramsey     1 Jeff Legue 1 Steve Birnstill
                1 Colt King 1 Ryan Finnerty
                1 Mike Ramsey    
                       
26/12/2011 Nottingham Panthers Elite League 9 3-5 2 Jason Hewitt 1 Mike Ramsey 1 Ashley Tait 1 Jeff Legue
                1 Luke Fulghum 2 Colt King
                1 Mike Ramsey    
                       
27/12/2011 Nottingham Panthers Elite League 9 1-5 1 Mike Ramsey     1 Jeff Legue 1 Steve Birnstill
                       
01/01/2012 Coventry Blaze Elite League 9 6-3 1 Matt Stephenson 1 Jeff Legue 1 Matt Stephenson 1 Ashley Tait
        2 Luke Fulghum 1 Colt King 2 Jonathan Phillips 1 Francis Trudel
        1 Mike Ramsey     1 Steve Birnstill 1 Colt King
                1 Ryan Finnerty 2 Mike Ramsey
                1 Tom Squires    
                       
06/01/2012 Coventry Blaze Elite League 9 4-1 1 Jonathan Phillips 1 Luke Fulghum 1 Matt Stephenson 1 Ashley Tait
        2 Mike Ramsey     2 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips
                2 Ryan Finnerty    
                       
07/01/2012 Fife Flyers Elite League 9 2-1 2 Jeff Legue     1 Ashley Tait 2 Mike Ramsey
                       
08/01/2012 Edinburgh Capitals Elite League 9 4-3 1 Lee Esders 1 Jonathan Phillips 1 Matt Stephenson 2 Jeff Legue
        1 Steve Birnstill 1 Colt King 1 Luke Fulghum 1 Chad Huttel
                1 Steve Birnstill 2 Mike Ramsey
                       
15/01/2012 Dundee Stars Elite League 9 3-1 2 Luke Fulghum 1 Colt King 1 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips
                1 Francis Trudel 1 Mike Ramsey
                       
18/01/2012 Cardiff Devils Elite League 9 3-2 1 Jeff Legue 2 Colt King 2 Ashley Tait 1 Chad Huttel
                1 Steve Birnstill    
                       
22/01/2012 Dundee Stars Elite League 9 4-3PS 1 Jonathan Phillips 2 Ryan Finnerty 1 Matt Stephenson 2 Luke Fulghum
                2 Steve Birnstill 1 Colt King
                       
28/01/2012 Edinburgh Capitals Elite League 9 4-2 1 Jonathan Phillips 1 Jason Hewitt 1 Matt Stephenson 1 Ashley Tait
        1 Colt King 1 Mike Ramsey 2 Jeff Legue 1 Luke Fulghum
                1 Steve Birnstill 1 Mike Ramsey
                       
29/01/2012 Edinburgh Capitals Elite League 9 6-3 2 Matt Stephenson 1 Ashley Tait 2 Ashley Tait 1 Jeff Legue
        3 Steve Birnstill     1 Jonathan Phillips 2 Jason Hewitt
                1 Luke Fulghum 1 Steve Birnstill
                3 Ryan Finnerty 1 Mike Ramsey
                       
04/02/2012 Hull Stingrays Elite League 9 3-0 1 Matt Stephenson 1 Jeff Legue 1 Geoff Woolhouse 1 Luke Fulghum
        1 Luke Fulghum     2 Chad Huttel 1 Mike Ramsey
                       
05/02/2012 Belfast Giants Elite League 9 2-4 1 Luke Fulghum 1 Colt King 2 Jason Hewitt 1 Mike Ramsey
                1 Tom Squire    
                       
11/02/2012 Coventry Blaze Elite League 9 3-2 1 Chad Huttel 1 Mike Ramsey 1 Jeff Legue 1 Jason Hewitt
        1 Neil Clark     1 Luke Fulghum 1 Tom Squires
                       
12/02/2012 Coventry Blaze Elite League 9 5-3 1 Jeff Legue 1 Jason Hewitt 2 Matt Stephenson 2 Jeff Legue
        2 Mike Ramsey 1 Neil Clark 1 Jonathan Phillips 1 Jason Hewitt
                1 Luke Fulghum 1 Steve Birnstill
                1 Mike Ramsey 1 John DeCaro
                       
14/02/2012 Nottingham Panthers Elite League 9 4-2 1 Jonathan Phillips 1 Ryan Finnerty 1 Jeff Legue 1 Jason Hewitt
        1 Steve Birnstill 1 Colt King 1 Chad Huttel 1 Steve Birnstill
                2 Mike Ramsey    
                       
16/02/2012 Dundee Stars Elite League 9 5-4 1 Jeff Legue 2 Luke Fulghum 1 Matt Stephenson 1 Jeff Legue
        1 Colt King 1 Mike Ramsey 1 Jason Hewitt 1 Mark Thomas
                1 Nick Duff 1 Luke Fulghum
                3 Steve Birnstill 1 Mike Ramsey
                       
18/02/2012 Nottingham Panthers Elite League 9 1-5 1 Jonathan Phillips     1 Ryan Finnerty 1 Luke Fulghum
                       
21/02/2012 Fife Flyers Elite League 9 5-1 1 Jeff Legue 1 Jonathan Phillips 2 Jason Hewitt 1 Luke Fulghum
        1 Mike Ramsey 2 Neil Clark 1 Colt King 2 Mike Ramsey
                1 Neil Clark    
                       
24/02/2012 Braehead Clan Elite League 9 1-2 1 Colt King     1 Matt Stephenson 1 Ryan Finnerty
                       
25/02/2012 Fife Flyers Elite League 9 5-3 1 Jeff Legue 1 Jason Hewitt 2 Matt Stephenson 1 Jonathan Phillips
        2 Luke Fulghum 1 Colt King 1 Jason Hewitt 2 Chad Huttel
                1 Steve Birnstill 1 Ryan Finnerty
                2 Mike Ramsey    
                       
26/02/2012 Edinburgh Capitals Elite League 9 7-0 1 Jeff Legue 1 Chad Huttel 1 Lee Esders 3 Jeff Legue
        1 Steve Birnstill 1 Colt King 1 Mark Thomas 1 Colt King